Finanční plánování a zdroje pro start-up

21. 02. 2023

Finanční plánování je proces vedoucí k vytvoření finančního plánu.

Tedy cesta k vašemu podnikovému cíli. Úkolem plánování je posouzení zdrojů, podpora výběru mezi zdroji, zajištění likvidity (schopnosti přeměnit aktiva na peníze) a stability firmy. Finančně plánovat samozřejmě lze i jako jednotlivec, ne pouze jako firma.

Finanční plány jsou krátkodobé, vytvářejí se na rok a obsahují:

 • výsledovku (výnosy, náklady a tvorba zisku)
 • plánovanou rozvahu (přehled o majetku a zdrojích)
 • plán peněžních toků
 • plán rozdělení zisku
 • plán pro externí financování

Pak jsou plány dlouhodobé, jde o období dvou až pěti let a patří sem:

 • cíle podniku
 • finanční politika firmy
 • prognóza vývoje prodeje a tržeb
 • plán dlouhodobých investic
 • plán dlouhodobého financování.

Na vytvoření finančního plánu lze využít některé z těchto tří metod: Intuitivní - tedy postavená na odhadu a zkušenosti plánovače. Statistická - tedy prodloužení řady historických údajů do budoucnosti Kauzální - považuje se za teoreticky nejoptimálnější a vychází ze 4 veličin: vstupní, požadované, výstupní a kontrolní. Vstupní (co je) a požadované (co chceme aby bylo) jsou pomocí rovnic přetvořeny do výstupních a ověřeny kontrolními.

Ve chvíli kdy už hledáte finanční zdroje máte v podstatě** 4 možnosti.**

 • Rodina, blázni a přátelé: nejjednodušší. Je snazší podpořit kamaráda nebo rodinu, ale o to těžší pro vztahy pak je, když projekt neuspěje. Navíc i finanční zdroje v rodině jsou mnohdy omezené. Využití těchto zdrojů bude nejčastěji využito na ověření myšlenky a finalizaci produktu.
 • Crowdfunding: na crowdfundingové platformě lze sehnat jak podporu, tak první zákazníky. Existuje jich celá řada, například Hithit, Penězdroj a Startovač, kde se vyskytují hlavně malé projekty a potom Fundlift, kde se vybírají milionové částky, ale je už potřeba být připraven svůj podnik dobře prezentovat.
 • Andělský investor: bohatý člověk se zájmem o rozvoj nových podnikání. V rámci stovek tisíc, nebo i malých milionů vám může pomoci jak finančně, tak často i osobní zkušeností. Bývají to zkušení bysnysáci s citem pro kvalitní startupy. Najdete je například na Czech business angel association.
 • Venture kapitálové fondy: tyto fondy, v cizině pod označením VC investují do startupů v různé fázi vzniku a také v různých oblastech. Existuje jich celá řada, např. Credo Ventures, J&T Ventures, Rockaway, Air Ventures, Impulse Ventures, YSoft Ventures a další. Výměnou za investované peníze vlastní dohodnutý podíl vaší firmy. Tyto fondy musíte o svých schopnostech přesvědčit. Mějte dobrý business plán, finanční plán, kvalitně provedené výzkumy trhu a ukažte jim, že se do vás investovat vyplatí a to i finančně.

Pomoc se založení firmy využijte naší službu kupsifirmu.cz v případě virtuálního sídla kupsidlo.cz

Máte zájem nebo jakékoliv další otázky?

Napište nám a sjednejte si nezávaznou konzultaci ZDARMA.

Už nescrollujte... zavolejte!

725 715 112
Po-Pá 8-18 hod